Innovasjon

Improvisasjon handler om kreativitet og tilpasning under konstant tidspress. Improvisatører arbeider kollektivt og spontant i øyeblikket, genererer endeløse ideer raskt, forblir fleksible, finner og løser problemer, multitasker, motiverer andre, praktiserer aktiv lytting, tar risikoer, aksepterer feil som en del av prosessen, og engasjerer seg autentisk med publikum.

I paragrafen over kunne vi fint erstattet “improvisasjon” med “innovasjon”, og “publikum” med “kunden”.

Innovasjon krever aktivitet i begge hjernehalvdeler

Når et team improviserer, mobiliseres den kollektive kunnskapen og erfaringen medlemmene av teamet har med seg. På den måten kan nye prosesser og produkter oppstå kreativt og spontant. Gjennom improvisasjonstrening utvikles en innstilling om at problemer er interessante, og at vi kun kan løse de gjennom tilstedeværelse, lytting og samarbeid. Fokuset er på prosessen, i stedet for utfallet av prosessen.

Hva konkret er det ved impro som gjør det relevant for utviklingen av innovative ferdigheter hos ansatte og organisasjoner?

Ønsker din organisasjon et kurs med Anvendt Impro i dag? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Jeg kan sette meg inn i deres behov og foreslå et egnet opplegg.

Det starter med evnen til å tenke kreativt. Et studie av Mourey (2020) fant at improvisasjonstrening styrker kreativ tenkning, og trekker frem tre prinsipper som kobles til en slik effekt:

Kroppsspråk er viktig non-verbal informasjon å se etter

Si “ja, og…” til ny informasjon

Improvisatører blir opplært til å samtykke til hvilke som helst bidrag scenepartnere tilbyr, og deretter bidra og bygge videre på disse. Bidrag blir ofte omtalt som idéer, eller “gaver”, og inkluderer alt av verbal og nonverbal kommunikasjon: Ord, gestikulering, emosjonelle reaksjoner, eller kroppsspråk som illustrert i bildet.

Slik minnes improvisatørene på at det er et lagspill, og at ved å samtykke og tilby mer til situasjonen, vil den drive seg selv fremover. Ansvaret handler derfor om å forplikte seg til samarbeidsprosessen med et åpent sinn.

Fra kaos til tydelig retning

Ta store valg!

Improvisatører blir opplært til å tenke raskt, til å generere flere ideer fra for eksempel et enkelt forslag fra publikum, og til å avgrense og prioritere de idéene som virker viktigst i øyeblikket.

Med et overordnet mål om å tilfredsstille publikum er improvisatører samtidig opptatt av å utfordre regler.

Typisk foregår prosessen kollektivt, og over tid utvikler man fleksibilitet, risikotoleranse, kreative ferdigheter og impulsivitet.

Improvisatører blir gode på å bygge bro mellom kaos og tydelig retning!

All kunnskap og erfaring er viktig i impro

Du er god nok som du er!

Improvisasjon handler om å skape noe helt nytt i hvert enkelt øyeblikk.

Det sagt, vi trekker typisk på alt av erfaringer og kunnskaper. Jo større ekspertise et team har, og gitt at den er relevant for området og oppgaven, desto mer positiv er sammenhengen mellom teamets improvisasjon og innovasjon!

Improvisatører oppmuntres til å innse at man er god nok bare ved å være seg selv. Impro innebærer å identifisere de ressursene man har tilgjengelig og se disse som en vei til kreative løsninger i stedet for en begrensning. Intuisjon er en viktig ferdighet i kreativ tenkning, og her kan vi snakke om ekspertintuisjon; den spontane anvendelsen av kunnskap.

Videre blir improvisatører opplært til å forplikte seg til sine valg og tro at alt vil ordne seg. Over tid gir improøvelser selvtillit og en følelse av optimisme, og de hjelper oss med å frigjøre kropp og sinn slik at vi kan jobbe mer kreativt.

For å oppsummere, impro hjelper med å fremme

 • selvtillit,
 • åpenhet,
 • optimisme,
 • samarbeid,
 • risikotoleranse, og
 • kreativitet.

Disse egenskapene er essensielle for innovative teams og organisasjoner.

Organisasjoner skiller gjerne mellom inkrementell og radikal innovasjon.

Inkrementell innovasjon tilsvarer på en måte improvisasjon med begrensninger og rammer. Det som skjer er at ansatte kommer opp med nye produkter, tjenester og løsninger som har en sammenheng med det som eksisterer allerede.

Radikal innovasjon handler om å transformere produktene, tjenestene eller løsningene.

For å slippe løs det kreative potensialet i en organisasjon, og oppnå radikal innovasjon, er det viktig å mestre divergent tenkning. Divergent tenkning er evnen til å utforske flere løsninger på et gitt problem (les: å tenke utenfor boksen). I kontrast har vi konvergent tenkning, som er evnen til å komme frem til én passende løsning, blant flere mulige. Divergent tenkning forekommer gjerne spontant; mange unike ideer genereres på kort tid og i uventede kombinasjoner.

Mourey (2020) fant i sitt studie at improvisasjonstrening gjorde at deltakere kom opp med dobbelt så mange uvanlige bruksområder for et produkt. Studiet fant altså at impro styrker divergent tenkning. Les mer om divergent tenkning i kontekst av design thinking, eller markedsføring.

Avslutningsvis, det har blitt påvist at økt psykologisk trygghet har positive effekter både for innovasjon, engasjementet og den mentale helsen til ansatte, og for generelle jobbprestasjoner. Som jeg skriver om her i kontekst av entreprenørskapsstudier, kan selv enkle improøvelser bidra til økt psykologisk trygghet i grupper og organisasjoner. Det betyr at alt fra korte innslag med improøvelser, til mer målrettede kurs, gir positive effekter med hensyn til ansattes og organisasjoners evne til innovasjon!

Ønsker din organisasjon et kurs med Anvendt Impro i dag? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Jeg kan sette meg inn i deres behov og foreslå et egnet opplegg.

Relevante ferdigheter for innovasjon

Improøvelser utvikler innovasjonsevnen til enkeltindivider og organisasjoner via følgende ferdigheter:

 • Kreativitet
 • Risikotoleranse
 • Toleranse for usikkerhet
 • Tilstedeværelse og lytting
 • Spontanitet og reaksjonsevne
 • Fleksibilitet og tilpasningsevne

Referanser

Alle kurs med Anvendt Impro forankres i forskning. Det betyr at kunnskapen presentert her også er forankret i forskning. Ønsker du å lese mer om disse temaene, så er kildene oppgitt nedenfor:

 • The Convergence of Planning and Execution: Improvisation in New Product Development, Moorman og Miner (1998)
 • Improvisation and Innovative Performance in Teams, Vera og Crossan (2005)
 • HaHa and Aha! Creativity, Idea Generation, Improvisational Humor, and Product Design, Kudrowitz (2010)
 • Time pressure and improvisation: enhancing creativity, adaption and innovation at high speed, Hodge og Ratten (2015)
 • Improving Teenagers’ Divergent Thinking With Improvisational Theater, Hainselin et al. (2018)
 • Applied Improvisation: Leading, Collaborating, and Creating Beyond the Theatre, Dudeck og McClure (2018)
 • Improvisation and Innovation in Teams: The Jazz Effect, Audretsch et al. (2023)

Historien bak AnvendtImpro.no

Kunnskap om impro som formidlet i podcasten Karriere Oslo

Mai 2023 var Marius gjest i podcasten Karriere Oslo.

Samtalen med Adine Dørum handlet om improvisert teater, anvendt improvisasjon og hvilken relevans det kan ha for bedrifter, selvledelse, følelser og tverrfaglighet i karrieren.

Samtalen finner du her på Spotify.

Morsomt opplegg for teambuilding

Improteater

Ser din organisasjon etter et morsomt og relevant opplegg for teambuilding? I en travel hverdag med “hvert vårt” er det nyttig for arbeidsgrupper å ta en time-out. Teambuilding med impro er gøy samtidig som at det utvikler kommunikasjonsferdigheter. Les mer om teambuilding med Anvendt Impro.

«Fantastisk opplegg! Veldig gøy og teambyggende» -Ingvild, DNB Bank ASA