Formidling

Ønsker du å bli bedre på formidling, presentasjon og overbevisning? Ønsker du å bli tryggere foran andre, eller på en scene?

Dette praktiske kurset anvender øvelser fra impro til trening i formidling og presentasjonsteknikk. Kursholder er Marius Opheim Thomassen.

Improvisasjon er av natur veldig gøy og lekent, samtidig som det handler om å jobbe med essensielle ferdigheter som lytting, tilstedeværelse, «å lese rommet» og tilpasning av kroppsspråk. En bi-effekt er at man blir tryggere sammen med og foran en gruppe.

Kurset kan om ønskelig trene deltakerne direkte med hensyn til trygghet på en scene. Vi fokuserer også på hvordan erfaring og kunnskap kan kobles på i situasjoner etter behov, noe som bidrar til å skape dynamiske formidlere.

Anbefalt tid:

Fra 3 timer

Antall samlinger:

2-4 samlinger

Antall deltakere:

8-15

Ta kontakt for et skreddersydd opplegg:

«Vi kan godt tenke oss mer av dette ved en senere anledning!»

Kurset er svært praktisk orientert, og deltakerne er i aktivitet hele tiden.

Opplegget tilpasses deres unike behov samt den eventuelle anledningen (jobbsamling, konferanse eller lignende).

Formidling er en viktig ferdighet

Historien bak AnvendtImpro.no

Kunnskap om impro som formidlet i podcasten Karriere Oslo

Mai 2023 var Marius gjest i podcasten Karriere Oslo.

Samtalen med Adine Dørum handlet om improvisert teater, anvendt improvisasjon og hvilken relevans det kan ha for bedrifter, selvledelse, følelser og tverrfaglighet i karrieren.

Samtalen finner du her på Spotify.

Publikasjoner

Artikkel om anvendt impro på Forskersonen.no

I en artikkel publisert på Forskersonen.no kan du lese om hvordan anvendt impro helt konkret kan hjelpe i kontekst av lederutvikling. Når vi oppfatter noe, om noen, basert på tidligere erfaringer og kognitive modeller, kan vi si at vi tar snarveier. Vi effektiviserer bruken av vår egen hjernekapasitet, hvilket kan lede til dårlige og forhastede beslutninger.

Gjennom trening i improvisasjon kan ledere lære å identifisere når dette skjer, og utvikle teknikker som håndterer det.

Klare du å lese andres kroppsspråk, og tilpasse ditt eget?

Spillkort som anvendes i kurs i kroppsspråk

Ønsker du å styrke din bevissthet rundt eget kroppsspråk? Ønsker du å forstå andres kroppsspråk? Er du leder, og avhengig av å skape gode relasjoner?

Med utgangspunkt i forskning anvendes øvelser fra improvisasjon til å gi førstehånds erfaring med viktige aspekter og effekter av kroppsspråk. Det er veldig gøy å delta!

Les mer om kurs i kroppsspråk.