Ledelse

Ønsker du å bli en bedre leder?

Effekten av dette kurset er at ledere utvikler større fleksibilitet og tilpasningsevne nødvendig for å lede og ta beslutninger i en stadig mer kompleks verden. Kurs i ledelse holdes av Marius Opheim Thomassen.

I møte med store mengder informasjon gjør vi mennesker forenklinger. Ledere som tar snarveier kan ende opp med å ta dårlige beslutninger, for eksempel i kontekst av rekruttering, evaluering av ansatte, eller fordeling av ansvar. Ledere må evne å overkomme bias og utvikle mer egnede atferdsmønstre.

Trening i improvisasjon kan bidra til positiv effekt for organisasjoner ved at ledere utvikler en sterkere evne til bevisst oppfatning; altså at leder ikke forenkler, men heller får med seg kritisk informasjon og tar informerte beslutninger. Videre hjelper impro med å koble på erfaring og kunnskap i situasjoner spontant og etter behov.

Anbefalt tid:

Fra 3 timer

Antall samlinger:

1-4 samlinger

Antall deltakere:

5-15

Ta kontakt for et skreddersydd opplegg:

«Jeg liker at instruktør Marius er tydelig og tar regi, og at det er progresjon i øvelsene!«

Impro for bedre ledelse

Kurset anvender improvisasjon i kontekst av lederutvikling. Det er svært praktisk orientert, og deltakerne er i aktivitet hele tiden. Gjennom ulike øvelser jobber vi med lytting, tilstedeværelse, kroppsspråk og en rekke andre ferdigheter og tema.

Innholdet er forankret i forskning, og kan tilpasses en deres behov og anledning.

Ledelse starter med å være tilstede og lytte

Historien bak AnvendtImpro.no

Kunnskap om impro som formidlet i podcasten Karriere Oslo

Mai 2023 var Marius gjest i podcasten Karriere Oslo.

Samtalen med Adine Dørum handlet om improvisert teater, anvendt improvisasjon og hvilken relevans det kan ha for bedrifter, selvledelse, følelser og tverrfaglighet i karrieren.

Samtalen finner du her på Spotify.

Publikasjoner

Artikkel om anvendt impro på Forskersonen.no

I en artikkel publisert på Forskersonen.no kan du lese om hvordan anvendt impro helt konkret kan hjelpe i kontekst av lederutvikling. Når vi oppfatter noe, om noen, basert på tidligere erfaringer og kognitive modeller, kan vi si at vi tar snarveier. Vi effektiviserer bruken av vår egen hjernekapasitet, hvilket kan lede til dårlige og forhastede beslutninger.

Gjennom trening i improvisasjon kan ledere lære å identifisere når dette skjer, og utvikle teknikker som håndterer det.