Samarbeid

Improvisasjon er av natur både basert på samarbeid, og svært nyttig for utviklingen av samarbeid. Flere studier har sett konkret på hvilken effekt improvisasjonstrening gir. Det som kjennetegner de beste improvisatørene er at de

 • samarbeider spontant i øyeblikket,
 • genererer mange idéer raskt,
 • bevarer fleksibiliteten,
 • finner og løser problemer,
 • motiverer andre,
 • praktiserer aktiv lytting,
 • tar risiko,
 • aksepterer feil som en del av prosessen, og
 • engasjerer seg autentisk med hensyn til å skape noe.

Hvorfor blir improvisatører gode på samarbeid?

Improvisatører lærer å akseptere og bygge videre på ideer fra sine scenepartnere. Hvert bidrag fra en scenepartner sees på som en verdifull gave som beriker scenen og historien man prøver å skape.

Ved å omfavne dette prinsippet, som regel referert til som «Ja, og …», anerkjenner improvisatøren alt som allerede har skjedd, og legger til sine egne bidrag, drevet av troen på at samarbeid driver scenen fremover. Dette skaper en dynamisk, selvforsterkende prosess hvor hver deltaker bidrar til felles suksess og utforskning.

Er det overførbart til organisasjoner?

Å sende ansatte på kurs i impro, eller gi et helt team trening i impro, kan gi målbare effekter. Studier viser at det å utvikle et impro-tankesett i seg selv kan lede til samarbeid og kollektiv erfaringsbasert læring. Et slikt tankesett er assosiert med såkalt «growth mindset», som er en måte å tenke på som fremmer endring, i motsetning til fixed eller fastlåst tenkemåte, som hindrer endring. Disse begrepene stammer fra den amerikanske psykologen Carol Dweck. Et impro-tankesett er også assosiert med sosial intelligens.

Mourey (2020) fokuserte på impro for markedsførere, og fant at et 10-ukers kurs hadde vesentlige positive effekter når det kom til evnen til å tenke kreativt, evnen til å mobilisere kunnskap og erfaring ved behov, og samarbeid med andre mennesker.

Samarbeid skaper resultater

Når et helt team improviserer, mobiliseres den kollektive kunnskapen og erfaringen medlemmene av teamet har med seg. På den måten kan nye prosesser og produkter oppstå kreativt og spontant. Gjennom improvisasjonstrening utvikles en innstilling om at problemer er interessante, og at vi kun kan løse de gjennom tilstedeværelse, lytting og samarbeid. Fokuset er på prosessen, i stedet for utfallet av prosessen.

Mannucci et al. (2021) fant for øvrig at det også fungerer andre veien! Personer som hadde en positiv innstilling til samarbeid hadde lettere for å utvikle mer avanserte ferdigheter innenfor improvisasjon.

Ønsker din organisasjon et kurs med Anvendt Impro i dag? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Jeg kan sette meg inn i deres behov og foreslå et egnet opplegg.

Referanser

Alle kurs med Anvendt Impro forankres i forskning. Det betyr at kunnskapen presentert her også er forankret i forskning. Ønsker du å lese mer om disse temaene, så er kildene oppgitt nedenfor:

 • Improving Case Discussion With an Improv Mind-Set, Aylesworth (2008)
 • Borrowing From Professional Theatre Training to Build Essential Skills in Organization Development Consultants, Stager Jacques (2012)
 • Improv Comedy and Modern Marketing Education: Exploring Consequences for Divergent Thinking, Self-Efficacy, and Collaboration, Mourey (2020)
 • The applied improvisation mindset: tools for transforming organizations and communities, Dudeck og McClure (2021)

Publikasjoner

Artikkel om anvendt impro på Forskersonen.no

I en artikkel publisert på Forskersonen.no kan du lese om hvordan anvendt impro helt konkret kan hjelpe i kontekst av lederutvikling. Når vi oppfatter noe, om noen, basert på tidligere erfaringer og kognitive modeller, kan vi si at vi tar snarveier. Vi effektiviserer bruken av vår egen hjernekapasitet, hvilket kan lede til dårlige og forhastede beslutninger.

Gjennom trening i improvisasjon kan ledere lære å identifisere når dette skjer, og utvikle teknikker som håndterer det.

Historien bak AnvendtImpro.no

Kunnskap om impro som formidlet i podcasten Karriere Oslo

Mai 2023 var Marius gjest i podcasten Karriere Oslo.

Samtalen med Adine Dørum handlet om improvisert teater, anvendt improvisasjon og hvilken relevans det kan ha for bedrifter, selvledelse, følelser og tverrfaglighet i karrieren.

Samtalen finner du her på Spotify.

Morsomt opplegg for teambuilding

Improteater

Ser din organisasjon etter et morsomt og relevant opplegg for teambuilding? I en travel hverdag med “hvert vårt” er det nyttig for arbeidsgrupper å ta en time-out. Teambuilding med impro er gøy samtidig som at det utvikler kommunikasjonsferdigheter. Les mer om teambuilding med Anvendt Impro.

«Fantastisk opplegg! Veldig gøy og teambyggende» -Ingvild, DNB Bank ASA