Praktisk, morsomt og umiddelbar verdi

Anvendt impro handler om å anvende øvelser fra improvisert teater til erfaringsbasert læring. Kursene holdes av Marius Opheim Thomassen og passer spesielt godt for deg/dere som ønsker å trene ferdigheter eller oppnå effekter innenfor:

Tidligere kunder består blant annet av DNB, Meta og Utdanningsetaten. Det er lett å tilpasse opplegget til deres konkrete behov. Det fine med impro er at det bringer mennesker sammen, noe som gjør det til et annerledes kurs eller et interessant innslag i en utviklingsplan eller samling.

«Fantastisk opplegg! Veldig gøy og teambyggende» -Ingvild, DNB Bank ASA

Ønsker din organisasjon et kurs med Anvendt Impro i dag? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Jeg kan sette meg inn i deres behov og foreslå et egnet opplegg.

Sitter du i møter? Er du leder eller fasilitator av prosesser som for eksempel strategi eller design? Impro fremmer blant annet samarbeid, kreativitet, fleksibilitet og toleranse for usikkerhet og risiko. Gjennom ulike øvelser jobber vi med lytting, tilstedeværelse, tydelig formidling, kroppsspråk og en rekke andre ferdigheter og tema.

Impro gir dokumenterte positive effekter. Øvelsene gjør ledere flinkere til å ta informerte beslutninger, arbeidsgrupper utvikler innovative ferdigheter, og selgere kan trenes til å raskere analysere og tilpasse seg kunders behov. I ett studium oppnådde selgere målbare positive effekter gjennom trening i improteknikken «Ja, og…»!

Illustrasjon av hvordan hjernen opererer

Historien bak AnvendtImpro.no

Kunnskap om impro som formidlet i podcasten Karriere Oslo

Mai 2023 var Marius gjest i podcasten Karriere Oslo.

Samtalen med Adine Dørum handlet om improvisert teater, anvendt improvisasjon og hvilken relevans det kan ha for bedrifter, selvledelse, følelser og tverrfaglighet i karrieren.

Samtalen finner du her på Spotify.

Publikasjoner

Artikkel om anvendt impro på Forskersonen.no

I en artikkel publisert på Forskersonen.no kan du lese om hvordan anvendt impro helt konkret kan hjelpe i kontekst av lederutvikling. Når vi oppfatter noe, om noen, basert på tidligere erfaringer og kognitive modeller, kan vi si at vi tar snarveier. Vi effektiviserer bruken av vår egen hjernekapasitet, hvilket kan lede til dårlige og forhastede beslutninger.

Gjennom trening i improvisasjon kan ledere lære å identifisere når dette skjer, og utvikle teknikker som håndterer det.